Om TFT

Informasjonspsykologi

Den amerikanske psykologen Dr. Roger Callahan oppdaget i 1980 hvordan stimulering av merdiansystemet kan løse følelsesmessige utfordringer/lidelser (se hvordan oppdagelsen ble gjort under menypunktet TFT). I årene etter oppdagelsen testet og utviklet Callahan fram Thought Field Therapy (TFT). TFT har spredd seg til store deler av verden pga. sine oppsiktsvekkende og direkte oppserverbare resultater. Dette har selvfølgelig også resultert i en rekke varianter av TFT (EFT og Faster EFT de mest kjente).

Alle varianter er utledet fra Callahan sin oppdagelse og utvikling av TFT. De ulike variantene er litt forskjellig fra originalen på ulike måter men felles for alle er at følelser og/eller tanker er aktive samtidig som meridiansystemet stimuleres – som oftest med lett fingerbanking.

De ulike variantene kan også ha ulike forklaringsmodeller på hvorfor teknikkene virker og hva som skjer i kroppen. Hvilke av forklaringsmodellene som viser seg å være korrekt eller mest korrekt vil kanskje framtiden gi svar på. Uavhengig av teoretiske forklaringsmodeller er uansett det viktigste hvor effektiv en teknikk eller behandlingsmåte er. Og stadig mer seriøs forskning publisert i annerkjente tidskrifter viser at TFT og variantene av TFT er veldig effektiv på en rekke både psykiske og fysiske plager/tilstander.

TFT og de ulike variantene utledet fra arbeidet til Dr. Roger Callahan kalles InformasjonsPsykologi.