TFT Brukes ved...

TFT BRUKES VED:

Listen over hva TFT kan brukes til kan virke lang, men kan faktisk gjøres mye lengre. Det er en enkel forklaring på dette. Det er ikke terapeuten som løser opp i følelser, spenninger, plager, lidelser og utfordringer, men terapeuten er opplært i en teknikk som gjør at kroppens eget potensiale ofte og raskt aktiveres og reparasjon kan finne sted. TFT er rett og slett oppdagelsen av hva som mangler når dette ikke har skjedd av seg selv.

Kort kan en si at ved å benytte TFT oppnår en eller flere av følgende 3 ting:

Forbedret energiflyt:

Alle levende skapninger er «elektriske vesen» som er avhengig av energiflyt. Når energiflyten går som den skal, er sannsynligheten større for at kroppen vår fungerer som den skal, både fysisk og psykisk. Innen TFT har vi noen enkle teknikker som kan hjelpe kroppen til å oppnå enda bedre energiflyt. F.eks vil en stadig oftere se at TFT brukes på denne måten innen idrett og andre prestasjonsarenaer (skoler, musikk osv) hvor det er nødvendig med god flyt og rytme for best mulig resultat. Når TFT (og andre teknikker) brukes på denne måten er det mest riktig å beskrive TFT som en avspenningsteknikk som personen svært gjerne kan utføre selv.

Behandling av/fokus på spesifikk følelse:

For de fleste som har hørt om TFT vil dette sannsynligvis være den mest naturlige forklaringen på hva TFT kan brukes mot. Dersom noen har en spesifikk følelse/tilstand som de ikke ønsker, vil mange vite at TFT kan forsøkes. Mennesker kan slite med alt fra frykten for å dø, for å fly, for edderkopper til sorgen fordi noen er gått bort, sinne mot sjefen, hodepinen osv. Når klienten tenker på problemet eller fokuserer på den vonde følelsen som oppleves i kroppen, etterfulgt av eller med samtidig stimulering av utvalgte punkter på kroppens meridiansystem, aktiveres kroppens egen evne til å hjelpe seg selv. Det er altså ikke terapeuten som løser opp i følelsene og spenningene, men terapeuten er opplært i en teknikk som gjør at kroppens eget potensial aktiveres og reparasjon kan finne sted.

Tønneprinsippet:

Det er akseptert både hos fagekspertisen og hos folk flest at en veldig traumatisk opplevelse kan føre til psykiske og/eller fysiske etterreaksjoner senere i livet. Disse reaksjonene kan komme flere år etter at hendelsen fant sted og for noen kan reaksjonene vare livet ut. Blir det alvorlig nok blir dette gjerne diagnostisert som PTSD. Innen TFT kaller vi gjerne dette «tønneprinsippet». Billedlig kan en beskrive det som at én opplevelse kan fylle opp hele «tønna» eller tåleevnen vår, og når tønna er full gir kroppen beskjed om dette, enten psykisk eller kroppslig.

Det som imidlertid ikke er like kjent er at summen av opplevelser som hver for seg ikke er ansett som så dramatiske at de naturlig kan gi alvorlige ettervirkninger, kan gi de samme ettervirkningene. Når «tønna» er full spiller det ingen rolle om det skyldes én ekstremopplevelse eller flere «mindre» alvorlige. Kroppen gir uansett beskjed om at «tønna» er full. Når en benytter seg av en dyktig TFT-terapeut, får klienten ofte hjelp til «å tømme tønna». Da er årsaken til plagene borte og belastningen mindre. Og kroppens fantastiske potensiale til selvhelbreding  blir aktivert.