TFT Brukes ved...

Angst

Angst er en tilstand av redsel/frykt for noe man ikke er bevisst på hva kommer av.

Frykt og redsel gir for de aller fleste av oss det vi vurderer som normale reaksjoner på ytre trusler, uventede opplevelser, vanskeligheter, konflikter, sykdom, forventningspress, dilemma og annet. De kroppslige opplevelsene kan være ulike, men det er ikke uvanlig å reagere med indre ubehag som f.eks. uro og spenning. Gjennom dette stimuleres det ubevisste (autonome) nervesystemet med reaksjoner som f.eks. hjertebank, svetting og følelse av varme eller kulde.

“Sykelig angst” vil si at du reagerer slik som ved frykt og redsel uten at du vet årsaken. Angstfølelsen og angstreaksjonene kommer uten at det er noen egentlig fare på ferde. Den er irrasjonell.

Angst kan forekomme som en del av en annen psykisk lidelse, eller som et frittstående fenomen. Uansett årsak fører angsten ofte til at personen fungerer dårligere enn ellers. Dette kan oppleves om man er alene eller om man forholder seg til familie, venner eller arbeidskolleger. Mange opplever redusert livsutfoldelse fordi det er mange ting angsten hindrer vedkommende i å gjøre.

Langvarige angstplager fører ofte til at man blir motløs og nedstemt. Angst og depresjon går derfor ofte hånd i hånd.

Omtrent en fjerdedel av oss vil få en angstlidelse i løpet av livet. Kvinner rammes hyppigere enn menn. Årsaken til kjønnsforskjellen er ikke godt kartlagt. Angstlidelsene begynner ofte i barne- eller tenårene.

Mange som har angstplager får problemer med alkohol- og pillemisbruk. Både alkohol og beroligende tabletter demper angstsymptomene i øyeblikket, og det er derfor lett å forstå at det kan være fristende å ty til rus i mangel av bedre behandling.

Angst kan manifestere seg på ulike måter:

Panikkangst med panikkanfall. Når anfallene kommer tilbake med jevne mellomrom, snakker vi om en panikklidelse. Den kjennetegnes ofte ved at frykten er så ekstremt sterk at man tror man er i ferd med å dø.

Generalisert angstlidelse kjennetegnes ved angst- og spenningssymptomer som f.eks. nervøsitet, skjelving, muskelspenninger, svetting, ørhet, svimmelhet, hjertebank og ubehag i magen. Angsten er ikke knyttet til spesielle situasjoner, men er mer eller mindre til stede hele tiden. Mange er bekymret for framtiden og redde for å bli syke, bli utsatt for en ulykke eller rett og slett redde for å dø.

Fobier er betegnelsen på angst som utløses av bestemte situasjoner eller gjenstander som egentlig er ufarlige.

Angst i en eller annen form er sannsynligvis den vanligste årsaken til at klienter oppsøker en dyktig TFT-terapeut. Og veldig ofte hjelper TFT til å redusere eller ta bort angsten. Det er veldig vanlig at en i arbeidet med å løse angsten løser opp i traumer/tidligere følelesesmessige sjokk og belastninger i klientens liv.