TFT Brukes ved...

Fobier

En fobi er en irrasjonell frykt for noe en rasjonelt vet ikke er farlig. Selv om personen vet at denne frykten er irrasjonell, er hun/han uansett ute av stand til å kontrollere sin sterke fryktreaksjon når hun/han blir konfrontert med objektet eller situasjonen som skaper fobien. Det at de er klar over det irrasjonelle i frykten, kan ofte øke forlegenheten ved å ha frykten.

Hva er årsaken til fobier? Mye tyder på at fobier ofte stammer fra traumer. Dette kan være riktig i noen tilfeller, men noen mener at enkelte mennesker er født med fobier. Biologen Rupert Sheldrake og andre tror at denne informasjonen i energifeltene kan overføres fra våre forfedre ned gjennom generasjonene. På denne måten kan fobier arves, men ikke i genetisk forstand. Frykt for høyder, f.eks., er en frykt som alle landbaserte pattedyr er født med. Mens de fleste mennesker vokser av seg denne frykten gjennom modning, fortsetter andre å ha denne frykten for høyder. Mennesker med en vedvarende frykt som de ikke har vokst fra, får diagnosen kronisk fobi (neotenous phobia).

Når en fobi er tydelig knyttet til en traumatisk opplevelse, behandler vi ofte traumet for å få fjernet fobien. Vi skal også være oppmerksom på at klienten kan ha andre traumatiske opplevelser som indirekte virker på det opplagte traumet. Det kan være slik at disse er underliggende årsaker til fobien. Vi må behandle alt for å oppnå varig fravær av fobien.

Det kan være greit å skille mellom “enkel fobi” og komplekse angstforstyrrelser. En “enkel fobi” er knyttet til ett bestemt område i en persons liv, og personen vil uten problemer fungere på områder i livet som ikke involverer det spesielle objektet man er redd for. TFT er meget effektiv i behandling av fobier.