TFT Brukes ved...

Smerter / spenninger

Smerter er en del av alle menneskers liv. Med alderen øker sannsynligheten for å oppleve vedvarende smerter. 35 % av alle pensjonister har daglige smerter av varierende styrke.

Grensen for hva som oppleves som smerte, varierer fra menneske til menneske. Den samme tilstanden kan gi invalidiserende smerter hos én og ubetydelige plager hos en annen. Kun den enkeltes skildring av smerten kan beskrive opplevelsen.

Smerter kan deles inn i akutte og kroniske. Akutte smerter fungerer enten som varselsignal for sykdom eller skade – eller som et resultat av en sterk følelsesmessig påkjenning. De er forbigående og kan i de fleste tilfeller lindres med ulike typer medikamenter. En naturlig følge av akutt smerte er at vi holder oss i ro. Dette er ofte gunstig med tanke på helbredelse av den underliggende sykdom eller skade, f.eks. avlastning ved benbrudd. Nyere forskning og våre erfaringer viser imidlertid at lett bevegelse ofte vil øke helingstakten.

Kroniske smerter er tradisjonelt definert som smerter som vedvarer mer enn et halvt år og ikke kan kureres. Vår erfaring er at det er umulig å forutse om en tilstand kan kureres eller ikke. Kronisk bør derfor bare brukes som et uttrykk for at det har vart lenge.

Smerter kan ha en ren fysisk årsak eller en ren psykisk. Noen ganger kan det være en kombinasjon av disse.

Opprinnelig ble TFT sett på som en behandlingsmetode som bare kunne brukes til å lindre psykiske lidelser/problemer. Gjennom utviklingen fra tankefeltterapi til tankefeltteknikker har Mats Uldal og hans elever i Norge utvidet bruken av TFT til også gjelde smerte- og spenningstilstander. Det har gitt meget gode resultater.

Ikke sjelden har klienter fått beskjed om at de har en betennelse og at dette skaper smertene. Det kan selvsagt være tilfelle, men vi ser ofte at smertene forsvinner raskt når det behandles med TFT. Spenninger, og ikke betennelse, ser ut til å være årsaken til smerten i slike tilfeller. Følgende konsekvensrekke vil forklare hvorfor;

Dersom det er sterke spenninger et sted i kroppen, vil blodgjennomstrømmingen være redusert à Det gir mindre oksygen til dette området à Dette fører igjen til at det dannes melkesyre og andre avfallsstoffer à Som igjen skaper smerter. Omvendt; Når spenningen avtar eller forsvinner blir blod med oksygen igjen tilført à Melkesyren og avfallsstoffene blir transportert bort à Smertene reduseres eller blir helt borte.

Vi har de siste årene mengder av kliniske forsøk der klienter rapporterer at smerter detaljert beskrevet med sted, form, farge, temperatur, størrelse, intensitet m.m. endrer seg eller flytter seg (f.eks. starter i hodet for deretter å bevege seg til nakke og skuldre og kanskje videre ned i hoftene eller knærne, for så å forsvinne ut via føttene eller tærne…). Dette kan virke merkelig både for klienten og behandleren. Det beste vi kan gjøre er å stole fullt og fast på at kroppen kan løse denne type problem. Det ser for oss ut til at TFT aktiverer kroppens eget reparasjonssystem.