TFT Brukes ved...

STRESS

Stress skyldes fysisk eller psykisk belastning. Kortvarig stress kan være nyttig. Langvarig negativt stress kan medføre risiko for livstruende sykdommer. Faremomentet henger særlig sammen med utskillelsen av adrenalin og kortisol. Det er dokumentert at langvarig stress kan forårsake helseproblemer, slik som skade på hjertet og kretsløpet. Det øker også risikoen for andre alvorlige tilstander som f.eks. ulike infeksjonssykdommer og kreft.

Symptomer på stress kan være av følelsesmessig art som f.eks. impulsiv atferd, mangel på humor, følelsesmessig labilitet, trang til å gråte, manglende konsentrasjon, tretthet, irritasjon over småting, rastløshet. Fysiske symptomer kan ofte være hjertebank, tørrhet i hals og munnstammingsøvnvanskersvettetoktermageproblemhodepinesamt smerter i nakke og rygg. Stress kan gjøre den stressede trist, og i verste fall føre tildepresjon. Stress kan også gjøre oss gamle før tiden, da en del stressrelaterte sykdommer påvirker aldringsprosessen.

TFT er et fantastisk verktøy for å behandle stress. Det gjelder både for å behandle de fysiske symptomene og for å gjøre noe med de følelsesmessige årsakene til tilstanden. Et tabloid språk kan uttrykke det slik: “TFT er stressmestringens konge”.