TFT Brukes ved...

Tvang / OCD

Tvang er en vanlig psykisk lidelse. Mange får allikevel verken diagnose eller behandling fordi de synes det er flaut å fortelle om sine symptomer. De fleste vet at de tenker “feil” eller utfører handlinger som ligger utenfor det de opplever som det normale, eller utenfor det de skjønner at andre opplever som normalt.
De føler ofte en uforklarlig frykt dersom de ikke får utføre de tvangsmessige handlingene. Det er denne frykten vi behandler med TFT. Tvangsfølelser er ofte en redsel over at de kan tenke slik de gjør. Vedkommende kan bli redd for at de faktisk kan komme til å gjøre det de tenker. Tanken på f.eks. å kunne komme til å skade sine egne eller andres barn kan gi en fryktelig følelse.

Tradisjonelt skiller man mellom tvangstanke og tvangshandling.

En tvangstanke er en uønsket tanke eller impuls som trenger seg på, og som vi ikke blir kvitt ved egen vilje. En tanke regnes som en tvangstanke dersom man ikke klarer å la være å tenke den, hvis den skaper betydelige problemer i livet eller hvis svært mye tid og krefter går med til å bekjempe tanken.

En tvangshandling er en handling vi utfører uten at vi ønsker det, og som vi stadig må gjenta. Tvangshandlinger, f.eks. ryddemani, vaskemani eller mer rituelle handlinger som må gjøres om og om igjen i bestemte situasjoner, tar ofte mye tid. Dette stjeler krefter som man gjerne ville brukt til andre ting. Dermed blir atferden en stor belastning både for den det gjelder og for omgivelsene.
Vi kaller hele fenomenet tvangsfølelser. Problemet for de fleste med en slik lidelse er den ubehagelige følelsen man kjenner ved tanken på ikke å få utføre handlingen, eller å kjenne at man ikke greier å bli kvitt den plagsomme tanken.

TFT er vanligvis en effektiv teknikk til å redusere eller ta bort denne type plager/lidelser.