TUSENVIS HADDE FÅTT HJELP – ALLEREDE I 2001

De siste 20 årene har det ikke vært én seriøs reportasje om TFT i noen av de 6 største avisene i Norge. Det har ikke manglet på innspill fra oss eller klienter som vil stå frem.